Nenes davant d'un graffitti artístic

El viatge del cordó de plata

Loretta Zaila
Ed. Marcombo