Nenes davant d'un graffitti artístic

Els exploradors de saviesa

Cristina Gutiérrez
Fundació La Granja