Metodologia i equip

Metodologia

Projecte ideat i organitzat per psicòlegs d’Institut Nexus.

Grups reduïts per edats i nivells a partir de 9 anys.

Els mòduls són independents, complementaris i sense un ordre preestablert.

Sessions presencials amb la família a l’inici de cada mòdul.

Coordinacions setmanals amb la família i tutors escolars mitjançant correu electrònic.

Equip

Sílvia Noguer

Llicenciada en Psicologia. Col·legiada núm. 8.068

Màster en Psiquiatria i Psicologia Mèdica per la UAB.

Màster en Psiquiatria i Psicologia Clínica de la Infància i de l’Adolescència per la UB-Hospital Clínic.

Professora Associada al Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la UAB.

Coautora del llibre “El niño incomprendido”.

Directora d’Institut Nexus.